domenica, gennaio 25, 2009

In prima linea


Man manu ca passunu i jonna
sta frevi mi trasi ‘nda ll’ossa
ccu tuttu ca fora c’è a guerra
mi sentu stranizza d’amuri.
L’amuri.


A Gianpiero Caldarella, Valeria Fici e Leonardo Vaccaro.
Quelli dietro a tante cose, ma davanti a tanti altri.